Ouderraad

 

Wat doen we?

Sinds begin 2009 is er een ouderraad actief voor en door de ouders van de kinderen die school lopen in ’t Sprinkhaantje. Na een eerste algemene informatievergadering in januari, heeft een groepje ouders de schouders gezet onder dit initiatief. Dit engagement heeft tot doel de samenwerking tussen de school en de ouders van de leerlingen na te streven en te bevorderen, ten voordele van de ontwikkeling van de kinderen.


In de eerste plaats wil de ouderraad een spreekbuis zijn naar de school en een aanspreekpunt voor de ouders. Daarnaast is het de bedoeling om het schoolgebeuren te ondersteunen, dit in samenwerking en overleg met de leerkrachten en directie van de school.


Wat betekent dit concreet?

De ouderraad van ’t Sprinkhaantje wil vooral activiteiten organiseren waarbij de ouders en leerlingen nauw betrokken zijn zodat iedereen zich beter thuis voelt op school.

Daarnaast wil de ouderraad een helpende hand bieden bij de activiteiten en acties opgezet door de school (zoals de openklasdag, het schoolfeest,…).

De ouderraad vertegenwoordigt bovendien de ouders als groep bij het schoolbestuur, in de schoolraad, bij de directie en leerkrachten en bij alle instanties die bij de opvoeding en het onderwijs van de schoolgaande kinderen betrokken zijn (zoals het lokaal overlegplatform kinderopvang,…).

Het bespreken van individuele situaties of problemen hoort evenwel niet tot het takenpakket van de ouderraad.

De ouderraad, iets voor jou?

Iedere ouder kan lid worden van de ouderraad via de jaarlijkse algemene vergadering in het begin van het schooljaar. De datum van de algemene vergadering kun je vinden onder de rubriek “activiteiten”.

De ouderraad vergadert ongeveer tweemaandelijks. Al naargelang van de geplande activiteiten, kunnen werkgroepjes worden opgericht.

Misschien ben je wel geïnteresseerd maar is lidmaatschap van de ouderraad toch niet echt je ding? Eenmalige hulp bij één van de activiteiten is steeds meer dan welkom! Je kan je steeds aanmelden via ouderraad.sprinkhaantje@hotmail.com.