Opvang

In onze gemeente wordt de voor- en naschoolse opvang georganiseerd door het IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang)

Sinds schooljaar 2013-2014 worden de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar op maandag, dinsdag en donderdag het eerste uur na schooltijd op school opgevangen. Nadien worden zij naar het IBO gebracht.

IBO Mallejan

De Pit, Platteput 16 9255 Buggenhout
Tel. 052 33 84 51, fax: 052 33 95 86
ibo@buggenhout.be

Informatie & inschrijvingen na afspraak bij:
Sonja Verhelst

Voorschools: 6.45 u. tot 9 uur
Naschools: 15.30 u. tot 18.15 uur
Woensdagnamiddag: 11.45 u. tot 18.15 uur

Schoolvrije- en vakantiedagen 6.45 u. tot 18.15 uur gecentraliseerd.

Gelieve de openingsuren te respecteren.

Tarieven sinds 01/01/13

Gewone schooldagen: 1,10 € per begonnen half uur.
Woensdagnamiddag: 1,10 € per begonnen half uur, met een maximum van 7 €.
Schoolvrije en vakantiedagen:
· minder dan 3 uren: 4,59 €
· tussen 3 uren en minder dan 6 uren: 6,90 €
· vanaf 6 uren: 11,00 €

De uren worden gerekend vanaf de aankomst in de opvang tot het moment dat het kind de opvang verlaat.
Bij opvang van kinderen uit hetzelfde gezin, op éénzelfde dag, wordt 25 % korting verleend op de totale ouderbijdrage.
Bij laattijdig afhalen van de kinderen wordt een forfaitair bedrag van 10 € aangerekend.
Na een derde maal laattijdig afhalen kan een uitsluiting volgen.
Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kan een sociaal tarief aanvraagd worden.
Je kan bij de leidinggevende vertrouwelijk informeren naar deze mogelijkheden.