Welkomstwoordje

Onze site... een ontmoetingsplaats voor ouders, leerlingen en vrienden van onze school!

Onze website wordt op regelmatige basis vernieuwd en is daarmee een digitale ontmoetingsplaats voor iedereen die onze school een warm hart toedraagt.

Omdat het updaten van de informatie mensenwerk blijft, willen we begrip vragen wanneer er –ondanks onze regelmatige controles- (tik)foutjes op onze website zouden verschijnen.

Onze kalender en foto-album zijn diensten aangeboden door Google®, wat betekent dat de school niet kan worden aangesproken wanneer de Google-diensten niet beschikbaar zijn.

Omdat beelden zoveel meer zeggen dan woorden, willen we graag met foto’s tonen wat er allemaal leeft in onze school. Om begrijpelijke redenen vermelden we uiteraard geen familienamen op de foto’s en willen vragen aan ouders die op foto’s of artikels reageren dit ook niet te doen.

We willen echter ook begrip opbrengen voor ouders die niet wensen dat hun kind in beeld gebracht wordt op de schoolwebsite. Ouders van kinderen die op onze school zitten, die om gelijk welke reden ook wensen dat van hun kind geen foto's verschijnen op de website dienen dit te laten weten.

Veel klikplezier !